poniedziałek, 6 stycznia 2014

6 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego w Greckim Kościele Prawosławnym.

 

     Theofania (Θεοφάνια) to bardzo ewangeliczne święto, w odróżnieniu od święta Trzech Króli, bo z Ewangelii nie wynika przecież nawet ilu tych króli było. Więc tego dnia Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, który w ten sposób potwierdził, że Jezus jest tym, któremu Jan szykował drogę. Podczas chrztu niebiosa miały się rozstąpić, ukazał się Duch Święty w postaci gołębia i spoczął na Jezusie, a głos Boga oznajmił „to jest mój syn umiłowany”.      W jednej chwili objawiła się więc cała Trójca Święta, stąd święto Theofanii, a więc z greckiego „objawienia”. Od dawien dawna nazywane jest też „Oświeceniem”, gdyż Objawieniu Boga towarzyszy niezwykła światłość, „Świętem oświecenia” oraz „Świętem światła”

     Tego dnia - Objawienia Pańskiego - formuje się wielka procesja, która kieruje się w stronę  morza, rzeki, jeziora, na czele której kroczy kapłan. dokonuje się wielkiego poświecenia wody, tak, jak Jezus swoją świętością poświecił wody Jordanu.      Po poświęceniu kapłan rzuca krzyż do wody, a młodzi ludzie skaczą w jej odmęty aby go wyłowić i otrzymać błogosławieństwo od kapłana na cały nadchodzący rok. 


    Dzwony dzwonią radośnie i wyją syreny statków. Wszyscy wierni piją trzy symboliczne łyki poświęconej wody, a następnie kropią nią swoje domy, pola, drzewa i zwierzęta.


     Tego dnia również, według wierzeń, kończą swoją wizytę na powierzchni ziemi Kalikandzari, złośliwe skrzaty. Uciekają do wnętrza ziemi bo panicznie boją się święconej wody.     Chrzest Pański wypada dwa tygodnie po Bożym Narodzeniu. Kościół katolicki również obchodzi to święto - pod nazwą "Trzech Króli". Ale genealogicznie od początku było to święto Objawienia Pańskiego, chrztu w wodach rzeki Jordan.

c.d.n.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz